Afdækning af risikoområder

Afdækning af risikoområder både generelt og i forhold til konkrete driftsopgaver

Eksempelvis:

  • Afdækning af risikoområder i forbindelse med drift af ældreplejen, hvilke risici indgår man for at kunne yde den besluttede service overfor borgerne.
  • kørsel med biler, på alle tider af døgnet hele året
  • risiko for arbejdsskader
  • nøgleproblematikker, både borgernes nøgler og egne nøgler
  • ubrugeligt plejecenter, f. eks. brand eler vandskade