handlingsplaner ved krisestyring

Konkrete handlingsplaner for krisestyring, så kommunens/regionens drift kan fortsættes og forbundne omkostninger minimeres

Eksempelvis:

  • Hvis en bygning, som indeholder en børnehave er ubrugelig (brand, vandskade, skimmelsvamp).
  • Hvor kan børnene passes i en overgangsperiode
  • Hvornår opdager man at børnehaven er ubrugelig
  • Hvem tager de nødvendige beslutnin-ger og støtter leder og øvrigt personale i den ændrede situation