planer for sikring

Planer for sikring af både medarbejdere, biler og ejendomme

F.eks.:  

  • Hvilket samlet minimumssikringsniveau beslutter man at ville have i kommunen.
  • Er der forskel på hvordan man sikrer de forskellige områder, f. eks. IT, skole eller plejehjem?
  • Er der en politik for hvor kommunens biler må parkeres når de ikke er i brug?
  • Er der planer for hvordan man kan sikre medarbejdere, som føler sig utrygge ved udførelsen af deres arbejde, f.eks. socialrådgivere, nathjemmepleje eller borgerservice?