Rådgivning ved udbud

Professionel rådgivning ved udbud af sikringsydelser

Eksempelvis:

  • Generel rådgivning omkring udbudsprocedurer
  • Rådgiver og bisidder ved udarbejdelse af kravspecifikationer, prækvalifikationer og udbudsmateriale
  • Sikre at kravspecifikationen afspejler kommunens behov
  • Sikre at tilbud fra leverandører benytter nyeste sikringsteknologier og at disse løser kommunens behov
  • Rådgiver og bisidder ved endelig leverandørudvælgelse