PSYKIATRISKE INSTITUTIONER

MOLTER CONSULT HAR UDVIKLET ET KONCEPT, DER HENVENDER SIG MOD PSYKIATRISKE INSTITUTIONER MED SIKRING.

Konceptet ser på behandling, sikkerhed og trivsel i et helhedsperspekt og alle forhold afbalanceres og afvejes i forhold til hinanden.

Sammen med institutionens ledelse og personalet findes en balance mellem behandling, sikkerhed og trivsel til gavn for patienter, personale og det omgivende samfund.